papegaaien.net
Startpagina Papegaaien.net Papegaaien Lori's Kaketoes Pionussen Ara's Edelpapegaaien Caiques Ziekten Papegaai als huisdier Vogelboeken

Forum vogelproblemen

Papegaaien en parkieten handboek 2013

De nieuwe editie van het Papegaaien en parkieten Handboek van auteur Adri van Kooten en co-auteurs Heinz Schnitker en Herman Kremer is uit. De zeer uitgebreide editie bestaat uit 2 delen (Totaal 864 pagina’s) in een cassette en is nu te bestellen op deze website.  

Klik hier om de boeken te bestellen.

Opvoeding van de papegaai

De opvoeding van parkieten en papegaaien


Net zoals kinderen moeten ook babypapegaaien worden opgevoed. Dit is vooral belangrijk opdat we later geen schreeuwende en bijtende papegaai in huis zullen krijgen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het karakter van papegaaien erg van elkaar kunnen verschillen. Zo zijn er bijvoorbeeld  nieuwsgierige, dominante, angstige en onderdanige vogels. Hier zal bij de opvoeding rekening mee gehouden moeten worden. Ook alle mensen zijn immers niet gelijk? Eén van de eerste dingen die we onze papegaai moeten leren is het plaats nemen op onze hand/vinger. Dit kan vrij eenvoudig door onze hand voor de buik van de vogel te houden en deze vervolgens licht tegen de buik te duwen, net boven de poten van de vogel. De papegaai kan nu niets anders doen dan op de hand stappen. U kunt hem hier ook een kort commando bij leren. Bijvoorbeeld: ‘Kom’ of ‘Stap’. Het afstappen kan op eenzelfde manier gebeuren. Ga met de vogel op de hand naar de zitstok van de kooi en duw hem zachtjes met de buik tegen de stok. Hij zal nu overstappen op de stok. Veel vogels gebruiken hierbij eerst hun snavel alvorens ze overstappen. Ook hier is het weer verstandig om dit te laten vergezellen met een commando, bijvoorbeeld ‘Af’ of ‘Zit’. Als de papegaai het allemaal goed uitvoert dient u hem te belonen door hem met uw stem te prijzen, bijvoorbeeld met  ‘Goed zo’, ‘Prima’.

Verwacht niet dat je een papagaai zomaar bij je kunt roepen, zoals dat bijvoorbeeld wel kan bij een hond. Wel kun je een papagaai ‘lokken’ met bijvoorbeeld een speeltje o.i.d.  Hier zijn we direct terecht gekomen bij een zeer belangrijk onderdeel, namelijk het leren spelen met speelgoed. Verveling is één van de meest voorkomende problemen bij papegaaien en kan tot allerlei zeer vervelende eigenschappen leiden, zoals veren plukken, schreeuwen e.d.  Het is daarom erg belangrijk om een papegaai te leren spelen. Want ook als er niemand thuis is zal de vogel zich zelf bezig moeten kunnen houden. Er zijn vele soorten speelgoed voor papegaaien. Voorbeelden hiervan zijn bellen, kettingen, klimtouwen, spiegels e.d. Als de vogel weinig interesse toont in het speelgoed is het belangrijk om deze interesse bij hem op te wekken. Dit kan door zelf met het speelgoed te gaan spelen en hem te laten zien hoe leuk dit is. Beloon de vogel als hij interesse toont in het speelgoed. Moedig hem bijvoorbeeld aan met uw stem.  

Papegaaien doen bijna alles met hun snavel. Het is dan ook heel normaal dat een papegaai datgene wat hem wordt aangeboden in de snavel pakt. Het is hun manier om dingen te onderzoeken. Een papegaai  zal ook een aangeboden vinger willen onderzoeken met zijn snavel. Zorg er in zo’n geval voor dat er altijd iets voor handen is mocht hij in de vinger gaan bijten. Maak niet de fout als de papegaai in de vinger ‘bijt’ om paniekerig te reageren en met woord en gebaar duidelijk te maken hoe fout dit wel niet is!! De papegaai zal al deze extra aandacht opvatten als een soort van beloning en het de volgende keer met veel enthousiasme opnieuw doen.  


Heb je de indruk dat de papegaai echt de intentie heeft om (steeds) te bijten dan is het verstandig om dit te bestraffen met een kort commando, bijvoorbeeld ‘Mag niet’. Vervolgens de vogel in z’n kooi terug te plaatsen en hem daarna een tijdlang volledig te negeren. Mochten er bepaalde situaties zijn die het bijten van de papegaai uitlokken dan dienen deze te worden vermeden.

Voor de gezondheid van een papegaai is een goede voeding erg belangrijk. Net als bij mensen is variatie in voeding erg belangrijk. Leer de papegaai daarom op een speelse manier gezond voedsel te ontdekken. Dit kan bijvoorbeeld door een stukje fruit (appel, peer, sinaasappel o.i.d.) of groente (stukje bloemkool, broccoli, spruitje o.i.d.) aan een stukje touw/ketting in de kooi te hangen. Ook is het goed de papegaai uit de hand te leren eten. Naast het feit dat het bijdraagt tot gevarieerd eten zal het tevens de vertrouwensband met zijn verzorger(s) versterken.  

Als er binnen het gezin meerdere personen aanwezig zijn is het belangrijk dat ze zich allemaal bezig houden met de opvoeding van de papegaai. Dit voorkomt dat de papegaai (te) éénkennig  wordt. In de vogelwereld is het zo dat de vogels die het hoogst in rangorde zijn, op de hoogste zitplaats(en) zitten. Het is daarom niet verstandig om een vrij dominante papegaai toe te staan op de schouder te gaan zitten. De vogel zal hier een bevestiging van zijn macht in zien met alle negatieve gevolgen van dien. Zeker bij papegaaien die bijten moet het zitten op de schouder beslist niet toegelaten worden. In dit kader is het ook erg belangrijk om de papegaai te kortwieken. Een gekortwiekte papegaai is namelijk veel beter te hanteren en ook zal het voor de vogel erg moeilijk worden om op een hoge zitplaats (geeft hem macht!!) plaats te nemen. Door zijn beperktheid in het vliegen zal de vogel veel beter te benaderen zijn en zich veel minder dominant gaan cq. kunnen gedragen.

Een papegaai bijt altijd naar aanleiding van een bepaalde prikkel. Bijvoorbeeld omdat hij zich bedreigd voelde, schrok en of overactief in zijn spel werd.  Erg belangrijk is het om niet te reageren op een beet van een papegaai. Het enige wat op zo’n moment te doen staat is dit negatieve gedrag volledig te negeren. Elke aandacht die namelijk na een beet aan de papegaai wordt gegeven zal hij uitleggen als een vorm van beloning. Nadat de vogel gebeten heeft is het verstandig hem op een stok of op de hand te laten stappen en hem vervolgens enige minuten alleen te zetten. Daarna kan weer aandacht aan de vogel gegeven worden en verder gegaan worden met datgene waar de verzorger met de vogel mee bezig was.
A. van Kooten

Terug naar Index  Papegaai als huisdier


Terug naar startpaginapapegaaien.net