papegaaien.net
Startpagina Papegaaien.net Papegaaien Lori's Kaketoes Pionussen Ara's Edelpapegaaien Caiques Ziekten Papegaai als huisdier Vogelboeken

Forum vogelproblemen

Papegaaien en parkieten handboek 2013

De nieuwe editie van het Papegaaien en parkieten Handboek van auteur Adri van Kooten en co-auteurs Heinz Schnitker en Herman Kremer is uit. De zeer uitgebreide editie bestaat uit 2 delen (Totaal 864 pagina’s) in een cassette en is nu te bestellen op deze website.  

Klik hier om de boeken te bestellen.

Index Ziekten

Gezondheid

Indien vogels een optimale verzorging genieten en alle levensnoodzakelijke voedingsstoffen in voldoende mate krijgen aangeboden, zal de kans op ziekte en gebreken relatief klein zijn. Toch blijft de mogelijkheid hiertoe natuurlijk altijd aanwezig. Het is erg belangrijk dat u als liefhebber herkent dat er met een vogel iets aan de hand is. Dagelijkse observatie is hierin erg belangrijk. De ervaring leert dat bij vogels die er niet helemaal fris bijzitten vaak nog te lang met ingrijpen wordt gewacht. Hierdoor krijgen ze vaak niet de verzorging die op dat moment gewenst is. Ook een ‘verdachte’ vogel moet direct uitgevangen worden omdat hij, ook al vertoont hij nog geen directe ziekteverschijnselen, vrij gemakkelijk andere vogels kan besmetten, bijvoorbeeld via de ontlasting. Snelle herkenning en voortvarend ingrijpen zijn verder van belang omdat zieke vogels niet of slecht eten en de meesten slechts 24 uur zonder voedsel kunnen.

Bij verdenking van ziekte is het zaak dat de betreffende vogel ongemerkt bekeken kan worden. Merkt hij namelijk de kweker op, dan zal hij zich heel anders gedragen en veelal glad in de veren (gaan) zitten. Op zo’n moment wordt snel

gedacht dat hem niets mankeert. Het lijkt of er niets aan de hand is maar als de verzorger zich verwijderd heeft zal hij snel zijn ziekelijke houding (gesloten ogen, opgezette veren) weer aannemen. Dit ‘bol zitten’ zoals een dergelijke houding

genoemd wordt is het belangrijkste kenmerk. Een vogel die zich zo gedraagt kan reeds in een ver gevorderd stadium ziek zijn. In het algemeen geldt dan ook dat een zichtbaar zieke vogel ernstig ziek is. Hij dient apart in een ziekenkooi gezet

te worden. Besmetting van andere vogels wordt door deze handelswijze zoveel mogelijk voorkomen. Het verblijf waarin de zieke vogel zich bevond dient direct te worden ontsmet. Voederbakken, drinkflesjes en zitstokken vragen hierbij extra aandacht.Gedurende een aantal dagen zal de kweker extra alert moeten zijn op eventuele ziekteverschijnselen bij zijn andere vogels. Natuurlijk kan een dierenarts het best de juiste diagnose stellen. Dit is ook degene die veelal de medicijnen zal moeten verstrekken. Helaas weet ik uit eigen ervaring dat er maar weinig zijn, die gespecialiseerd zijn in ziekten van vogels. Een ander probleem is dat een dier niet kan aangeven waar hij lasten van ondervindt. Het stellen van een juiste diagnose bij vogels zal dan ook niet gemakkelijk zijn. Teneinde de kweker hierin toch enigszins bij te staan, worden hier een aantal veel voorkomende ziekten en de daarbij behorende verschijnselen en therapieën behandeld.


A. van Kooten