PAPEGAAIEN.NET

Blauwgele ara - Ara ararauna

Blauwgele ara; Ara ararauna

Blauwgele ara – Ara ararauna

Blauwgele ara; Ara ararauna

Blauwgele ara – Ara ararauna

Blauwgele ara – Ara ararauna

 

Formaat: 85 – 90 cm. Ringmaat: 14 mm.

Man en pop: geen uiterlijk verschil. De hoofdkleur is blauw. Het voorhoofd is groen. De naakte teugels en het gebied van de wangen zijn wit met daarin meerdere zwarte veerlijnen. Deze komen samen bij de keel. De oorstreek, de buitenzijde van het halsgebied, de bovenborst, de buik, de onderstaartdekveren en de ondervleugeldekveren zijn oranjegeel van kleur. De bovenzijde van de staart is blauw, de onderzijde olijfgeel. De snavel is zwart, de iris lichtgeel en de poten zijn donkergrijs. In algemene zin is de man vaak wat forser van formaat. Ook heeft hij veelal een bredere snavel en een wat grotere en plattere kop.

 

Herkomst, leefwijze en status

 

Blauwgele ara’s zijn te vinden in het noordelijk deel van Zuid-Amerika in de landen Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Guyana, Suriname, Frans-Guyana, Brazilië Bolivia, Paraguay en Argentinië Ze leven hier paarsgewijs of in kleine groepen in bossen langs rivieren, kreken en meertjes. Ook komen ze wel voor in grote zwermen. Hun voeding bestaat in hoofdzaak uit vruchten (o.a. mango’s), verschillende soorten zaden en palmnoten, bessen en vermoedelijk ook allerlei insecten en hun larven.

 

Voeding


De dagelijkse voeding voor ara’s dient grofweg uit drie (gelijke) delen te bestaan:

•een goed zaadmengsel voor papegaaien, aangevuld met diverse soorten (hele) noten, o.a walnoten, amandelen, hazelnoten en paranoten, echter niet meer dan ongeveer vier dopnoten per vogel per dag;

•een mengsel van gekiemd zaad, eivoer en universeelvoer. Geef dit in een verhouding 2:2:1. Nadat het kiemzaad is geweekt kunnen hier het eivoer en het universeelvoer doorheen worden gemengd;

•een mengsel van fruit (appel, peer, sinaasappel) en groenvoer (onder meer wortel, tomaat, witlof).


Ook kan bijvoorbeeld twee keer per week een natgemaakte en uitgeknepen snee bruinbrood worden gegeven. Verder dienen de vogels dagelijks vers drinkwater aangeboden te krijgen waaraan eenmaal per week een mutivitamine kan

worden toegevoegd. In de periode dat er jongen zijn dient de dagelijkse hoeveelheid voedsel sterk verhoogd te worden. Door de voedselbehoefte van de jongen eten de oudervogels dan een veelvoud van wat ze buiten de broedtijd opnemen.


Huisvesting

 

Ara’s kunnen het best worden ondergebracht in een ruime volière van minimaal 5 m lang, 3 m breed en ongeveer 2,5 m hoog. Verder is het van belang dat ze kunnen beschikken over een te verwarmen nachtverblijf. Hoewel een ruime huisvesting de voorkeur heeft worden er ook broedresultaten behaald in binnenvolières van bijvoorbeeld 2 x 2,5 x 2 m hoog. Omdat vrijwel niets is opgewassen tegen hun sterke snavels is een metalen volièe (bijvoorbeeld van ijzer of aluminium) omspannen met een zware kwaliteit gaas een vereiste. Erg geschikt is het zogenaamde golfgaas, draaddikte 4 mm, maaswijdte 50 mm. Nadeel hiervan is wel dat er allerlei inheemse dieren doorheen kunnen, van ratten en wezels tot diverse soorten vogels. Ook bouwmatten van ongeveer dezelfde draaddikte en maaswijdte zijn goed bruikbaar. Ook de eet-, voer- en drinkbakken dienen van metaal te zijn en zodanig geplaatst te worden dat de vogels ze niet kunnen omgooien.

 

Kweek

 

Als nestgelegenheid kan een blok worden gegeven met een bodemoppervlak van 50 x 60 cm, een hoogte van 60 tot 80 cm en een invlieggat van ca. 22 cm. Er zijn echter ook liefhebbers waarbij de vogels broeden in een open nestbak in een hoek van bijvoorbeeld het nachtverblijf. Het nestblok dient bij voorkeur dikwandig (2,5 cm) en van hardhout te zijn. Ook wordt wel trespa gebruikt. Verder verdient het aanbeveling om in de achterwand een inspectieluikje aan te brengen op een hoogte van ca. 20 cm boven het bodemoppervlak. Zorg ervoor dat het luikje van buiten de volière geopend kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat de vogels teveel gestoord worden tijdens de broedperiode. Als nestmateriaal kan een dikke laag houtkrullen vermengd met potgrond of turf op de bodem van het nestblok worden aangebracht (laagdikte ca. 10 cm). Ook kan een dik stuk vermolmd hout worden gegeven. Dit wordt dan door de vogels geheel stukgeknaagd waardoor een prima bodembedekking in het nestblok ontstaat. Er kan worden gekweekt in een binnenvolière van bijvoorbeeld 2 x 2,5 x 2 m hoog of in ruime volières met een tocht- en vorstvrij nachtverblijf. Dit laatste dient verwarmd te kunnen worden. Bij een goed harmoniërend paar dat in de juiste broedconditie verkeert zullen paringen niet lang op zich laten wachten. Daarbij zit de man naast de pop en legt hij zijn poot over haar heen. De pop houdt met de snavel de poot vast en brengt haar staart omhoog. De man brengt zijn staart onder die van de pop en waarna de copulatie volgt. Gemiddeld worden twee of drie eieren gelegd die alleen door de pop worden bebroed. Tussen het leggen van de eieren kunnen soms tussenpozen zitten van twee tot zes dagen. De broedduur bedraagt ongeveer 26 dagen. Na ongeveer 18 dagen kunnen de jongen worden geringd. Ze openen hun ogen op een leeftijd van ca. vier weken. Na ongeveer 25 dagen worden de eerste veerschachten zichtbaar. Na twaalf weken zitten ze geheel in de veren en ongeveer een week later verlaten ze het nestblok. Hierna worden ze nog vier tot vijf weken door de oudervogels (bij)gevoerd.

 

A. van Kooten

 

Terug naar Index  Ara’s