PAPEGAAIEN.NET

Blauwkroontje
(Loriculus galgulus)

Blauwkroontje ; Loriculus galgulus-man+pop

Blauwkroontjes – stel – Loriculus galgulus

Blauwkroontje ; Loriculus galgulus

Blauwkroontjes – man – Loriculus galgulus

Blauwkroontje –Loriculus galgulus

Formaat: 12 cm. Ringmaat: 4 mm.

Man: de algemene lichaamskleur is groen. De borst, de buik en de onderstaartdekveren zijn geelachtig groen. Boven op de schedel bevindt zich een donkerblauwe vlek. Onder de zwarte snavel zit een rode halsvlek. De bevedering van de onderrug en de bovenstaartdekveren is rood met op de onderrug een gele band. De bovenzijde van de rug is goudgeel en de ondervleugeldekveren en de onderzijde van de vleugels zijn groenachtig blauw. De bevedering van de staart is aan de bovenzijde groen en aan de onderzijde groenblauw. De iris is donkerbruin en de poten zijn vleeskleurig bruin.

Pop: haar verenkleed is in het geheel minder intensief van kleur. Verder zijn de veren van de borst, de buik en de onderstaartdekveren geler dan bij de man. De donkerblauwe schedelvlek en de goudgele rugbevedering zijn slechts zwak aanwezig. De rode halsvlek en de gele band op de onderrug ontbreken.

Herkomst, leefwijze en status

Het blauwkroontje heeft zijn verspreidingsgebied in zuidelijk Thailand, Maleisië, Sumatra, Borneo en een aantal daar omheen liggende eilandjes. Buiten de broedtijd komen ze alleen, paarsgewijs of in kleine groepen voor. Ze bewonen in hoofdzaak de bossen van het laagland en mangrovegebieden. Ook zijn ze wel aan te treffen in tuinbouwgebieden en kokosnoot- en fruitplantages. Het voedsel dat ze tot zich nemen bestaat uit nectar, vruchten, blad- en bloemknoppen, bloesems, zaden en waarschijnlijk ook insecten.

Bijzonderheden

Blauwkroontjes slapen en rusten op hun kop. Om hieraan tegemoet te komen kunnen het best aan de bovenzijde van de kooi enkele stroken gaas worden gespannen of (hang) takken in de volière of kooi worden aangebracht. Jonge blauwkroontjes komen na de eerste rui al op kleur. Dan ook is duidelijk het onderscheid tussen de jonge mannen en poppen te zien. Op een leeftijd van een jaar zijn ze geheel op kleur en niet meer van de oudervogels te onderscheiden.

Voeding

Blauwkroonjes zijn vogels die in hun natuurlijke leefomgeving hoofdzakelijk bloesems, nectar, bladknoppen en verschillende soorten zachte vruchten en insecten eten. Ze stellen dan ook andere eisen aan de voeding dan de meeste andere kromsnavels. Gelukkig zijn er heden ten dage diverse volwaardige kant-en-klaarvoeders voor zachtvoereters in de handel. In de meeste gevallen zijn ze hier dan ook prima op te houden. Dergelijke voeders kunnen variëren van korrelig tot poedervormig en moeten worden aangelengd met water. Hierbij is het van belang dat het niet te dik wordt aangeboden. Anders bestaat namelijk de kans dat voedselresten aan de snavel blijven kleven en daaraan op den duur een korst kunnen gaan vormen. Dit kan op zijn beurt weer aanleiding geven tot vervelende schimmelinfecties. Als hoofdbestanddeel van de dagelijkse voeding voor deze vogels kan een bakje lorivoer worden voorgezet. Dit dient verder te worden aangevuld met fruit en groente zoals appel, peer, kiwi, (geweekte) vijg, granaatappel, wortel, paprika, andijvie, spinazie en broccoli. Het fruit en de groenten moeten in kleine stukjes worden gesneden omdat de vogels er anders teveel van verspillen. Verder kan nog een mengsel van eivoer, universeelvoer en stuifmeelpollen worden aangeboden, een kleine hoeveelheid (wit)zaad en in beperkte mate meelwormen en wasmotrupsen. Ook het regelmatig verstrekken van wilgentakken en onrijpe gras- en onkruidzaden wordt door de meeste vogels erg gewaardeerd.

Huisvesting

Bij de huisvesting van blauwkroontjes is het erg belangrijk dat het verblijf gemakkelijk schoon te houden is, en wel in verband met de dunne ontlasting. Dit betekent dat de wanden en de vloeren het best van gladde materialen kunnen zijn vervaardigd. Een geschikt onderkomen is bijvoorbeeld een goed beplante binnenvolière van 2 x 1 x 2 m. Huisvesting is eventueel ook mogelijk in ruime kweekkooien van bijvoorbeeld 200 x 50 x 50 cm (lxbxh). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat een dergelijk onderkomen moeilijk is schoon te houden. De vogels spuiten namelijk als het ware hun dunne ontlasting weg waardoor deze buiten de kooi, op de wanden van de kooi, in de naden en onder de schuifladen terechtkomt. Wanneer dit niet dagelijks wordt schoongemaakt geeft het al snel aanleiding tot stank en vervelende onhygiënische toestanden. Een geschikte bodembedekking voor binnenverblijven en broedkooien zijn grof zaagsel, hennepvezel, kattenbakgrit, kranten (dagelijks verwisselen)\ e.d. Sommige kwekers houden de vogels ook wel op gaas. De kans op het verspelen van een nagel wordt hier echter wel door vergroot. Blauwkroontjes, zijn net als andere hangpapegaaien, warmtebehoeftige vogels; hun verblijf dient daarom verwarmd te kunnen worden. De omgevingstemperatuur moet rond 20°C liggen. Als de buitentemperatuur het toelaat kunnen de vogels in de zomer in een buitenvolière worden gehouden. In dat geval is het van belang dat de ondergrond goed gedraineerd is, zodat de dunne uitwerpselen gemakkelijk kunnen worden weggespoeld. Een goede ondergrond hiervoor is een flinke laag grof grind. Deze is met een tuinslang gemakkelijk schoon te spuiten en ook kan het vrij gemakkelijk worden omgeharkt. Zorg ervoor dat een deel van de buitenvolière open is zodat de vogels ook van een mals regenbuitje kunnen genieten.

Kweek

Als nestgelegenheid kan een natuurblok worden gegeven met een doorsnede van ca. 15 cm, een hoogte van ca. 50 cm en een invlieggat van 4 cm. Het kan het best enigszins schuin worden opgehangen. Als nestmateriaal moet een dikke laag goed aangestampte houtspaanders worden aangebracht zodat de dunne ontlasting van eventuele jongen gemakkelijk geabsorbeerd wordt. Verder is het zaak takken met bladeren (bijvoorbeeld wilg, liguster) aan de vogels te verstrekken. Ze gebruiken hiervan namelijk de bast en de bladeren als nestmateriaal.Het is een prachtig gezicht om te zien hoe de pop afgebeten stukjes bast en blad tussen de keel-, borst- en bovenstaartdekveren steekt en deze vervolgens naar het nest brengt. Voordat de pop haar eitjes legt vindt er een prachtig schouwspel plaats dat voor alle hangpapegaaien gelijk is. De man zingt en baltst namelijk voor het popje. Bij de balts loopt hij al zingend snel op en neer over een tak om haar vervolgens een druppeltje voer, dat aan de punt van zijn snavel hangt, te geven. Als zij die druppel aanneemt volgt er meestal een paring. De pop legt gemiddeld drie tot vier kogelronde witte eitjes die ze alleen zelf bebroedt. De broedduur bedraagt 21 dagen. De jongen worden naakt geboren en door beide ouders gevoerd. Tussen de zevende en de tiende dag moeten de jongen worden geringd. Pas op een leeftijd van twaalf dagen komt de donsbevedering door en dan gaan ook de ogen open. Na drie weken worden de eerste veren zichtbaar en op een leeftijd van ongeveer vijf weken vliegen ze uit. Daarna worden ze nog twee tot drie weken door de ouders (bij)gevoerd, alvorens ze zelfstandig zijn. In verband met de dunne ontlasting moet in de periode dat de jongen in het nest liggen het nestblok regelmatig worden schoongemaakt. Om voor een betere afvoer van de dunne ontlasting te zorgen kunnen eventueel in de bodem van het nestblok enkele gaten worden geboord. Om het nestblok zo droog mogelijk te houden vervangen sommige kwekers de bodem ervan wel door fijn (muggen)gaas.

A. van Kooten

Terug naar Index  lori’s