PAPEGAAIEN.NET

BOEKEN

Boek agaporniden

Roseicollis en zijn mutaties

Er wordt een eenvoudige verklaring gegeven voor mutanten en voor de gevorderden wordt ingegaan op de genetische kant en de bevedering van de roseicollis en zijn mutaties.
Het boek is geïllustreerd met prachtige foto’s. Er is een hoofdstuk gewijd aan de MUTAVI Research & Advies Groep, een internationaal platform dat informatie verzamelt over de verschillende vogelsoorten. Ook wordt vererving uitgelegd, een proces waarbij op drie manieren mutaties kunnen ontstaan, namelijk autosomaal dominant, autosomaal recessief en geslachtsgebonden recessief.
Het gedeelte van het boek waarin verschillende mutaties zoals de opaline, de cinnamon, de pallid en rozemasker worden beschreven, levert meer van dit vakjargon op. Roseicollis mutaties zijn afkomstig uit allerlei landen.

Naar bestelformulier

Boek Agaporniden

Agaporniden

Dit boek is met veel liefde voor deze vogelsoort geschreven. De auteur geeft adviezen en deskundige tips over alles wat er komt kijken bij het houden van agaporniden. Ze zijn liever niet in hun eentje, klimmen graag in een liefst zo groot mogelijke kooi, nemen een paar keer per dag een vogelbad en zijn dol op een stukje fruit of een stukje broccoli.
Praktische aanwijzingen voor huisvesting, samenstelling voeding en dagelijkse verzorging zijn te vinden in ‘de Agaporniden’, evenals beknopte informatie over voorkomende ziektes.
Alle soorten en ondersoorten zijn ook beschreven en zijn afgebeeld op prachtige foto’s. Tenslotte wordt informatie gegeven over verenigingen en instanties die geraadpleegd kunnen worden.

Naar bestelformulier

Boek valkparkiet

Valkparkiet

Er wordt uitleg gegeven hoe u een man of een pop kunt herkennen, maar ook het uiterlijk van de jonge vogeltjes wordt toegelicht. De huisvesting komt ruimschoots aan de orde. Ook goede voeding is voor vogels zeer belangrijk. U vindt er alles over in dit boek. Het verantwoord houden van vogels is erg belangrijk. In gevangenschap treden vaak (kleur)mutaties op. Ook bij de valkparkiet is op deze wijze een groot aantal mooie kleuren ontstaan. De tekst en de ondersteunende foto’s maken het u allemaal duidelijk. Ondanks alle goede zorgen kunnen ook vogels ziek worden. Het tijdig herkennen van een ziekte kan het succes op genezing betekenen. Op ziekten die kunnen voorkomen is ruimschoots ingegaan in het hoofdstuk gezondheid en ziekte.
 Het tam maken, of het los vliegen in de kamer, met alle gevaren waar we op moeten letten; het wordt allemaal verteld in dit wederom uitstekende vogelboek.

Naar bestelformulier

Boek gezelschapsvoliere

Gezelschapsvoliere

In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten die van belang zijn voor de bouw van een gezelschapsvoliere. Aan de orde komen onderwerpen als de bouw, de aanschaf van vogels, de voeding, de gezondheid enz., enz. Verder wordt ingegaan op vragen als: ´Met welke aspecten moet ik rekening houden bij de bouw van een voliere, ´Welke bouwmaterialen kunnen het beste gebruikt worden, ´Hoe moet het nachthok er uit zien?´, Welke planten zijn geschikt?´, ´Welke vogels kunnen bij elkaar gehuisvest worden?´. Op al deze maar ook op heel veel andere vragen geeft dit boek een antwoord. Dit boek is een zeer nuttig, zo niet onmisbaar naslagwerk voor beginnende liefhebbers die overgaan tot de bouw en inrichting van een volière.

Naar bestelformulier

Boek Gedrag en opvoeding kromsnavels

Gedrag en opvoeding van kromsnavels 

Dit boek vertelt over de interactie tussen mens en vogel. Hoe u hem kunt opvoeden en kunt voorkomen dat de vogel u opvoedt. Basisregels, beloning, positieve bekrachtiging en straf. Veel tips over de omgang, het spelen, tam maken en ook voeding. Ook de lichaamstaal van de vogels ontbreekt niet. Verder vindt u uitgebreide informatie hoe u de vogel het beste kunt hanteren, waar hij het beste “op het baasje zit” en wat de beste manier is om hem op uw hand te houden.
 Een bijzonder goed boek met uitstekend fotomateriaal. Voor iedereen die een kromsnavel heeft, of van plan is er een aan te schaffen is het hebben en het lezen van dit boek een must. Uw kromsnavels zullen u er dankbaar voor zijn.

Naar bestelformulier

 

Boek papegaaien

Papegaaien

In dit boek wordt uitgegaan van de papegaaien, die gemiddeld 35 jaar oud kunnen worden, die als huisdier worden gehouden. Het boek is geschreven in samenwerking met Pakara, een vogelbond die zich inzet voor een beter leefklimaat van de grotere kromsnavels, zowel in de vrije natuur als in gevangenschap. Duidelijke adviezen worden gegeven over de aanschaf – waar op te letten qua gezondheid en huisvestingsmogelijkheden – over de beste leeftijd waarop de vogel in huis kan worden genomen en wat er bij het houden van een papegaai komt kijken. Papegaaien vragen intensieve dagelijkse verzorging en hebben een consequente opvoeding nodig.
 Voor de geïnteresseerde lezer is ook informatie opgenomen over het kweken met papegaaien en is een aantal soorten beschreven. Tot slot wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de gezondheid van papegaaien.

Naar bestelformulier

Boek Grijzeroodstaart

Grijze roodstaartpapegaai

De grijze roodstaart papegaai kan wel 40-70 jaar worden. Als alles goed gaat heeft u een vriend voor het leven! De juiste keuzes bij aankoop en verzorging zijn van groot belang.
 Een gezonde vogel is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een gelukkig dier. Het hoofdstuk “Gezondheid” kan er voor zorgen dat u kwalen snel kan herkennen – en indien te genezen – snel kan ingrijpen. Kijk ook naar de tips voor vogel-dierenartsen.
 Kortom de hoofdstukken: “Aanschaf”, “huisvesting”, ”voeding”, “gezondheid”, “kweek” en “gedrag” vormen een uitstekende informatiebron zowel voor liefhebbers als kwekers.

Naar bestelformulier

Boek rosella's

Rosella’s

Er wordt uitleg gegeven over alle rosellasoorten. Er is verder aandacht voor de aanschaf, de voeding, huisvesting, het gedrag, mutaties e.d.  U vindt er alles over in dit boek. Het verantwoord houden van vogels is erg belangrijk. De tekst en de ondersteunende foto’s maken het u allemaal duidelijk. Ondanks alle goede zorgen kunnen ook vogels ziek worden. Het tijdig herkennen van een ziekte kan het succes op genezing betekenen. Op ziekten die kunnen voorkomen is ruimschoots ingegaan in het hoofdstuk gezondheid en ziekte; het wordt allemaal verteld in dit uitstekende vogelboek.

Naar bestelformulier

Hoe kan ik een boek bestellen?
Geef bij een bestelling de juiste titel(s) van het vogelboek(en) op en vergeet niet uw naam, adres, postcode en woonplaats te vermelden!!!

Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk verstuurd na overmaking van het verschuldigde bedrag ( + portokosten) op Amro rekeningnummer: NL92ABNA 046 81 46 415 t.n.v. A. van Kooten, Spijk en onder vermelding van: Bestelling vogelboek(en).

 Voorbeeld:
 1 boek bestellen is 10,35 euro (België 12.75 euro),
 2 boeken bestellen is 20.70 euro (2x 10,35 euro) – (België 25,50 euro),
 3 boeken bestellen is 31,05 euro (3x 10,35 euro) – (België 37,25 euro).

Naar bestelformulier