PAPEGAAIEN.NET

Gekraagde lori - Phigys solitarius

Gekraagde lori; Phigys solitarius

Gekraagde lori – Phigys solitarius

Gekraagde lori; Phigys solitarius

Gekraagde lori – Phigys solitarius

Gekraagde lori – Phigys solitarius

Formaat: 20 cm. Ringmaat: 5 mm.

Man: de algemene lichaamskleur is rood. De veren van de teugel, het voorhoofd en de schedel zijn donkerviolet. De bevedering van de rug, de vleugels, de ondervleugeldekveren, de onderstaartdekveren en de staart is groen. De nek en de onderrug zijn geelgroen en de buik en dijen violet. De smalle naakte oogring is zwart en de iris roodbruin. De poten zijn vleeskleurig en de snavel is oranje van kleur. Pop: gelijk aan de man, maar de violette kleur van de kop is bleker en gaat op de achterkop over in groen. Jongen: de snavel is bruin, de iris bleek bruin. De bevedering is doffer en niet zo strak gescheiden in de kleuren.

Herkomst, leefwijze en status

De gekraagde lori heeft zijn verspreidingsgebied op de grotere Fiji-eilanden en de noordelijke Lau-eilanden. Ze bewonen hier de wat vochtiger gebieden met boombestanden. Ze worden ook gezien in de tuinen van woningen en kokosnootplantages. In hun woongebied komen ze alleen, paarsgewijs of in groepen van vier tot acht vogels voor. Ook zijn ze aan te treffen in groepen van wel 50 vogels in bloemdragende bomen, struiken en heesters. Hun voedsel bestaat in hoofdzaak uit stuifmeel en nectar. Verder eten ze graag van de mooie rode bloemen van de kafferboom (Erythrina indica) de parapluboom, de Afrikaanse tulpenboom en (geïmporteerde) eucalyptussen. Ook vruchten als bijvoorbeeld de mango worden graag genuttigd. De vogels broeden in boomholten en leggen gemiddeld twee eieren. De broeddduur bedraagt ongeveer 28 dagen. Het komt vaak voor dat er slechts één jong wordt grootgebracht.

Kweek

Met de gekraagde lori’s kan in een voliere met een afmeting van bijvoorbeeld 4 x 2 x 2 m worden gekweekt. Het verdient aanbeveling de vogels niet onder 20°C te huisvesten. De kweekruimte dient dan ook over een verwarming te beschikken en de mogelijkheid te bieden om de relatieve luchtvochtigheid te regelen. Verder is het noodzakelijk dat er in de kweekruimte kunstmatige verlichting aanwezig is. Gekraagde lori’s kunnen namelijk elk moment in het jaar overgaan tot broeden. Een kunstmatige verlichting schept dan de mogelijkheid om de dagen (kunstmatig) te verlengen (tot minimaal 12 uur) en biedt de oudervogels de mogelijkheid om hun jongen voldoende voer te geven. Als nest- en slaapgelegenheid kan een nestblok met een bodemoppervlak van ca. 15 x 15 cm en een hoogte van 60 cm worden gegeven. Als nestmateriaal kan gebruik worden gemaakt van een laag (aangestampte) houtkrullen. De pop legt meestal twee eieren per broedsel. De broedtijd bedraagt ca. 28 dagen. Beide oudervogels broeden. Gedurende het opgroeien van de jongen dient het nestblok regelmatig te worden verschoond vanwege de dunne ontlasting. De jongen vliegen na ca. 9 weken uit; hierna worden ze nog ongeveer twee weken door de oudervogels gevoerd. Daarna zijn ze zelfstandig. Op een leeftijd van eén jaar kunnen de jongen als volwassen worden beschouwd en zijn ze geslachtsrijp. Tijdens het opgroeien dient een zeer afwisselingsrijke voeding te worden gegeven omdat de oudervogels in de keuze van het voedsel dan zeer kieskeurig zijn.

A. van Kooten

Terug naar Index  lori’s