PAPEGAAIEN.NET

Grijze roodstaartpapegaai

Grijze roodstaartpapegaai ; Psittacus erithacus

Grijze roodstaartpapegaai – Psittacus erithacus

Grijze roodstaartpapegaai ; Psittacus erithacus)

Grijze roodstaartpapegaai – Psittacus erithacus

Psittacus erithacus

Grijze roodstaartpapegaai

Formaat: 33 – 35 cm. Ringmaat: 12 mm.

Man en pop: globaal uiterlijk gelijk. In het algemeen zijn de mannen echter duidelijk donkerder van kleur dan de poppen. Ook is de snavel van de pop vaak iets kleiner dan die van de man. Verder zou de kop van de pop minder rond zijn en de onbevederde plek rond het oog spitser toelopen dan bij de man. De algemene lichaamskleur is bleek-tot donkergrijs. Rond het oog bevindt zich een witachtige, onbevederde rand. De stuit is grijswit. De boven- en onderstaartveren hebben de voor deze soort zo kenmerkende rode kleur. De ogen zijn licht- tot felgeel, de snavel is zwart en de poten zijn donkergrijs. De staartveren zijn, in tegenstelling tot die van P. Timneh, afgerond.

Herkomst, leefwijze en status

Psittacus erithacus heeft zijn verspreidingsgebied in Afrika, van Ivoorkust tot Angola en Centraal-Congo. In hun natuurlijk leefmilieu leven grijze roodstaartpapegaaien in het oerwoud, waarbij hun voorkeur uitgaat naar hoge bomen aan de randen. Buiten de broedtijd leven ze in grote groepen bij elkaar. ’s Avonds keren ze, veelal onder luid gekrijs, terug naar hun slaapbomen. Hun voeding bestaat overwegend uit vruchten en zaden. Onder de inheemse bevolking zijn ze niet altijd even populair omdat ze in grote groepen nog wel eens aanzienlijke schade willen aanrichten aan de maisvelden. In de broedtijd leven ze paarsgewijs in hoge bomen. Deze varieert enigszins: in Oeganda van juli tot september en in Congo vanaf begin augustus. Grijze roodstaart-mannen in broedconditie vertonen een duidelijk baltsgedrag. Hierbij lopen ze met afhangende vleugels rond de pop en voeren haar. Als broedgelegenheid maken ze gebruik van holten in hoge bomen. Deze hebben ongeveer een diepte van 60 cm.

Voeding

De dagelijkse voeding voor grijze roodstaartpapegaaien dient grofweg uit drie (gelijke) delen te bestaan en zou er als volgt uit kunnen zien:

  • een goed zaadmengsel voor papegaaien. Bij voorkeur zitten er in een dergelijk mengsel ook palmnoten;
  • een mengsel van kiemzaad, eivoer en universeelvoer. Geef dit in een verhouding van twee delen kiemzaad, twee delen eivoer en twee delen universeelvoer. Nadat het kiemzaad is geweekt kunnen hier het eivoer en het universeelvoer door worden gemengd;
  • een mengsel van fruit (appel, peer, sinaasappel) en groenvoer (o.a. wortel, tomaat en witlof).

Ook kan twee keer per week een nat gemaakt en uitgekneed snee bruinbrood worden gegeven. Vooral als er jongen zijn wordt hier graag van gegeten. Verder dienen de vogels dagelijks vers drinkwater aangeboden te krijgen waaraan eenmaal per week een multivitamine kan worden toegevoegd.

Huisvesting

Een goed onderkomen voor een kweekkoppel grijze roodstaartpapegaaien is een binnenvolière van 2,5 x 2 x 2 m (lxbxh) met daarin een nestkast, een klimboom en wat (knaag)takken. Bij voorkeur heeft de binnenvolière aansluitend nog een buitenvolière met een afmeting van bijvoorbeeld 4 x 2 x 2 m. Vanwege de sterke snavels van de vogels is een metalen volière (bijvoorbeeld van ijzer of aluminium) omspannen met een zware kwaliteit gaas (bijvoorbeeld gaas met een dikte van 2.45 mm en een maaswijdte van 25.4 x 25.4 mm) een vereiste. Ook de eet- en drinkbakken dienen van metaal te zijn en zodanig geplaatst te worden dat de vogels ze niet kunnen omgooien.

Kweek

Als nestgelegenheid kan een van dik hout gemaakte nestkast of een uitgeholde natuurstam worden aangeboden. Deze dient een bodemoppervlak te hebben van 30 x 30 cm en een hoogte van 50 cm. Het invlieggat dient een doorsnede te hebben van ongeveer 12 cm. Ook nestblokken met andere afmetingen, bijvoorbeeld 80 x 40 x 40 cm, worden wel door de vogels geaccepteerd. Over het algemeen zijn ze hier niet al te kieskeurig in. Om hen te helpen bij het in- en uitgaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas of krammen. Als nestmateriaal kan een mengsel van boshumus en houtspaanders worden aangebracht. Ook kan een dik stuk vermolmd hout worden gegeven. Dit wordt dan door de vogels geheel stukgeknaagd waardoor een prima bodembedekking ontstaat. In het algemeen zal het niet eenvoudig zijn om een bestaand (goed) kweekkoppel te bemachtigen. In de meeste gevallen zal de kweker dan ook zelf een paar samen moeten stellen. Alleen al dit aspect zal de nodige moeilijkheden kunnen opleveren omdat niet iedereen zomaar even vier tot zes grijze roodstaartpapegaaien koopt om te kijken welke vogels goed bij elkaar passen. Om zeker te zijn van een paartje is het belangrijk dat de vogels gesekst zijn. Ook voor later, als mocht blijken dat ze niet bij elkaar passen, zal dit bij het ruilen van één van de vogels de minste problemen opleveren. Grijze roodstaartpapegaaien zijn op een leeftijd van vier tot vijf jaar geslachtsrijp, een belangrijk gegeven waarmee rekening gehouden moet worden bij de kweek.

Bij een goed harmoniërend koppel mogen goede kweekresultaten worden verwacht. De pop legt gemiddeld twee tot vier witte eieren, met tussenpozen van twee tot drie dagen. Deze worden alleen door de pop bebroed. Na 29 tot 30 dagen komt het eerste ei uit, de overige volgen in het algemeen met tussenpozen van steeds twee dagen. Gedurende de tijd dat de pop zit te broeden wordt ze, veelal via het invlieggat, door de man gevoerd. De jongen zijn bij de geboorte bedekt met een heel dun laagje witgrijs dons. De rozerode lichaamskleur is dan ook gemakkelijk door dit dunne dons waar te nemen. Tot ongeveer de tiende dag worden ze door de pop gevoerd, daarna helpt ook de man mee. De ogen van de jongen gaan tussen de tiende en de veertiende dag open. Na ongeveer twintig dagen komen de eerste grijze veren aan de vleugels door. Rond dit tijdstip moeten de jongen worden geringd. Het duurt ongeveer 40 dagen voordat de rode staartveren zichtbaar worden. Na ruim negen weken zitten ze volledig in de veren. Na ongeveer 80 dagen verlaten ze het nest. Ongeveer een maand later kunnen ze dan bij de oudervogels worden weggehaald. De pop wil dan nog wel eens weer met een nieuw legsel zijn begonnen. Wat de kweek met grijze roodstaartpapegaaien betreft verwijzen we graag naar een uit 1993 stammend kweekverslag van M. de Ruiter van Vogelpark Gettorf (Duitsland). Hij meldt in dit verslag dat in het park een koppel in een binnenvolière (2 m lang, 1 m diep, 2 m hoog) was gehuisvest dat het, wat de kweek betreft, liet afweten. Als voeding kregen de vogels een gewoon zaadmengsel voor papegaaien (zonnebloempitten, pinda’s en andere zaden) en af en toe een halve appel of ander stuk fruit. Hoewel ze het prima met elkaar konden vinden toonden ze tot op dat moment geen enkele interesse in het nestblok (30 cm doorsnede, 60 cm hoog en een invlieggat met een doorsnede van 10 cm) dat in de volière was opgehangen. Toen echter het zaadmengsel van de vogels tot een kwart werd teruggebracht en werd vervangen door een kwart in kleine blokjes gesneden brood (rozijnenbrood en witbrood), een kwart hondenbrokken (Happy Dog) en een kwart in kleine blokjes gesneden, fruit en groente (appel, peer, druif, tomaat, komkommer, meloen, e.d.) bleek ineens vanaf dat moment de interesse voor het nestblok gewekt. Drie maanden nadat de voeding was gewijzigd werden er vier eieren gelegd die allemaal bevrucht bleken te zijn. Ze kwamen uit en de vier jongen groeiden voorspoedig op. Opgemerkt dient nog te worden dat de voeding van de jongen, naast het ‘zaad-brood-hondebrokken-fruitmengsel’ werd aangevuld met eivoer.

A. van Kooten.

Terug naar Index  papegaaien