PAPEGAAIEN.NET

Maximiliaanpionus - Pionus maximiliani

Maximiliaanpionus; Pionus maximiliani maximiliani

Maximiliaanpionus – Pionus maximiliani

Maximiliaanpionus; Pionus maximiliani maximiliani

Maximiliaanpionus – Pionus maximiliani

Maximiliaanpionus – Pionus maximiliani

Ondersoorten

  • Pionus maximiliani maximiliani – Maximiliaanpionus
  • Pionus maximiliani melanoblepharus – Misiones-pionus
  • Pionus maximiliani siy – Boliviaanse pionus
  • Pionus maximiliani lacerus – Tucumanpionus

Maximiliaanpionus – Pionus maximiliani maximiliani

Formaat: 29 cm. Ringmaat: 8 mm.

Man en pop: geen uiterlijk verschil. De algehele lichaamskleur is groen. Het voorhoofd en de teugel zijn zwartachtig. De bevedering van de schedel en de achterkop is donkergrijs gezoomd. De veren van de wangen zijn groen met smalle blauwgrijze punten. Over de hals en de bovenzijde van de borst loopt een blauwe band met een enigszins roodviolette glans. Borst en buik zijn bleekgroen en de onderstaartdekveren rood. De rug en de bovenste vleugeldekveren zijn olijfbruinachtig. De middelste staartpennen zijn groen. De buitenste staartpennen zijn blauw, aan de basis rood. De snavel is hoornkleurig met een zwarte basis. De naakte oogring is grijs tot grijswit. De iris is donkerbruin en de poten zijn grijs.

Misiones-pionus – Pionus maximiliani melanoblepharus

Formaat: 31 cm. Ringmaat: 8 mm.

Man en pop: als de nominaatvorm, maar in het geheel duidelijk donkerder, vooral op de schedel, op het voorhoofd en de teugels. Ook is de vogel iets groter en de blauwe borstband is wat intensiever van kleur.

Boliviaanse pionus – Pionus maximiliani siy

Formaat: 30 cm. Ringmaat: 8 mm.

Man en pop: als de nominaatvorm, maar met een sterke bronskleurige glans. De borstband is breder en meer paars dan blauw. De vogel is iets groter dan de nominaatvorm.

Tucumanpionus – Pionus maximiliani lacerus

Formaat: 31 cm. Ringmaat: 8 mm.

Man en pop: als de nominaatvorm, maar groter en met een bronskleurige glans (minder sterk dan bij siy). De borstband is breder en meer paars dan blauw. Deze ondersoort lijkt veel op de ondersoort siy, maar is groter en minder sterk bronskleurig glanzend. De verschillen zijn echter niet erg groot.

Herkomst, leefwijze en status

Pionus m. maximiliani: het noordoosten van Brazilië. Pionus m. melanoblepharus: Zuid-Brazilië zuidwaarts tot Oost-Paraguay en Noordoost-Argentinië. Pionus m. lacerus: het noordwesten van Argentinië. Pionus m. siy: het zuiden van Brazilië tot Oost-Paraguay en Noord-Argentinië. Buiten de broedperiode leven ze in kleinere en grotere groepen tot 50 vogels. Ze bewonen bosgebieden tot 1.500 m hoogte. Hun voedsel bestaat in hoofdzaak uit vruchten (wilde vijgen), noten, bessen en zaden die ze in de bomen en struiken vinden.

Voeding van pionussen

De dagelijkse voeding dient globaal uit drie (gelijke) delen te bestaan:

  • een goed (grof) zaadmengsel voor (grote) parkieten, eventueel aangevuld met maiskolven in halfrijpe toestand;
  • een mengsel van kiemzaad, eivoer en universeelvoer. Geef dit in een verhouding van 2:1:1. Nadat het kiemzaad is geweekt kunnen hier het eivoer en het universeelvoer door worden gemengd;
  • een mengsel van fruit (druif, sinaasappel, banaan, kiwi,  vijg, kers, appel, peer, lijsterbes, pruim, rozenbottel e.d.) en groenten en onkruiden (o.a. wortel, spinazie, tomaat, witlof, andijvie, muur, paardenbloem).

Verder dienen de vogels altijd de beschikking te hebben over mineralen, grit, scherpe maagkiezel en sepia. Daarnaast moet dagelijks vers drinkwater worden aangeboden waaraan eenmaal per week een multivitamine kan worden toegevoegd. Ook mag niet worden vergeten de vogels van tijd tot tijd verse wilgen- en fruittakken te geven. Hier zullen ze de bladknoppen en de schors van eten.

Huisvesting van pionussen

Een goed onderkomen voor een kweekkoppel pionussen is een te verwarmen binnenvolière van 2,5 x 1 x 2 m (lxbxh) met daarin een nestkast, een klimboom en wat (knaag)takken. Bij voorkeur heeft de binnenvolière nog een buitengedeelte met een afmeting van bijvoorbeeld 3 x 1 x 2 m. Hoewel de knaagbehoefte duidelijk minder is dan die van amazonepapegaaien is een metalen volière (bijvoorbeeld van ijzer of aluminium), omspannen met een zware kwaliteit gaas, aan te bevelen. Indien sprake is van naast elkaar gelegen volières dienen deze onderling van elkaar gescheiden te zijn met dubbel gaas tenzij er ondoorzichtige tussenwanden zijn geplaatst zijn die onderling contact onmogelijk maken. Met name in de broedperiode willen ze nog wel eens agressief worden tegenover andere vogels. Dubbel gaas en ondoorzichtige wanden voorkomen dan dat ze elkaar door het gaas kunnen verwonden. Ook de eet- en drinkbakken dienen van metaal te zijn en zodanig geplaatst te worden dat de vogels ze niet kunnen omgooien.

 Kweken met pionussen

Als nestgelegenheid voor een koppel pionussen kan een van dik hout gemaakte nestkast of een uitgeholde natuurstam worden gegeven. Deze kan een bodemoppervlak hebben van 23 x 23 cm en een hoogte van 45 cm. Het invlieggat dient een doorsnede te hebben van ongeveer 10 cm. Het nestblok dient bij voorkeur dikwandig (2,5 cm) en van hardhout te zijn. Verder is het aan te raden een controleluikje in de achter- of zijwand te maken. Ook nestblokken met andere afmetingen, bijvoorbeeld een bodemoppervlak van 30 x 30 cm en een hoogte van 70 cm, worden wel door de vogels geaccepteerd. Over het algemeen zijn ze hier niet al te kieskeurig in. Om het in- en uitgaan van het blok te vergemakkelijken is het wenselijk de binnenzijde onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas of krammen. Als nestmateriaal kan een mengsel van (onbemeste) potgrond en houtspaanders worden aangebracht (laagdikte ca. 8 cm). Ook kan een dik stuk vermolmd hout worden gegeven. Dit wordt dan door de vogels geheel stukgeknaagd waardoor een prima bodembedekking ontstaat. De meeste pionussen zijn broedrijp vanaf hun derde jaar. Toch zijn er ook vogels die al in het tweede jaar beginnen. Bij een goed harmoniërend paar dat in de juiste broedconditie verkeert zullen spoedig paringen kunnen worden waargenomen. Hierbij zit de man naast de pop en legt hij zijn poot over haar heen. De pop zit hierbij vrij ver voorovergebogen op de stok. Vervolgens brengt de man zijn cloaca tegen die van de pop. Beide vogels slaken hierbij zachte korte geluiden. Als de man de juiste positie heeft verkregen, hetgeen langere tijd kan duren, steunt hij met de snavel op de stok en brengt dan de copulatie tot stand. De pop legt gemiddeld drie tot vier eieren met een tussenperiode van twee dagen. Het kan echter voorkomen dat er soms meerdere dagen tussen zitten. Vaak gaat ze al bij het eerste ei vast zitten broeden. De broedduur bedraagt ongeveer 26 dagen. De jongen openen de ogen op een leeftijd van ongeveer vier weken. Als ze drie weken oud zijn worden de eerste veerschachten zichtbaar. Na twaalf weken zitten ze al behoorlijk in de veren en op een leeftijd van ongeveer zeven weken verlaten ze het nestblok. Hierna worden ze nog drie tot vier weken door de oudervogels (bij)gevoerd.

A. van Kooten

Terug naar Index  Pionussen