PAPEGAAIEN.NET

Pruimenkoppionus - Pionus tumultuosus

Pruimenkoppionus; Pionus tumultuosus

Pruimenkoppionus – Pionus tumultuosus

Pruimenkoppionus; Pionus tumultuosus

Pruimenkoppionus – Pionus tumultuosus

Pruimenkoppionus – Pionus tumultuosus

Formaat: 29 cm. Ringmaat: 8 mm.

Man en pop: geen verschil tussen beide. P. tumultuosus is een overwegend groene vogel met een wijnrode tot donkerrode kopbevedering. Doordat alle kopveren aan de basis witachtig van kleur zijn geeft dit een roodgespikkelde indruk. De oordek- en borstbevedering is violetrood, naar onderen toe geleidelijk overgaand in bruinachtig grijsblauw. De naakte oogring is grijs, de iris bruin. De snavel is olijfgeel, de poten zijn grijs.

Herkomst, leefwijze en status

De vogels hebben hun verspreidingsgebied in Bolivia en Peru. Ze bewonen hier hoofdzakelijk bosgebieden en gebieden met boombestanden die hierop aansluiten. Buiten de broedtijd worden ze zowel in kleine groepen alsook in zwermen waargenomen. Er is weinig bekend over het voedsel dat ze tot zich nemen. Waarschijnlijk bestaat dit uit vruchten, bessen, noten, zaden en bloesems van bomen en struiken.

Voeding van pionussen

De dagelijkse voeding dient globaal uit drie (gelijke) delen te bestaan:

  • een goed (grof) zaadmengsel voor (grote) parkieten, eventueel aangevuld met maiskolven in halfrijpe toestand;
  • een mengsel van kiemzaad, eivoer en universeelvoer. Geef dit in een verhouding van 2:1:1. Nadat het kiemzaad is geweekt kunnen hier het eivoer en het universeelvoer door worden gemengd;
  • een mengsel van fruit (druif, sinaasappel, banaan, kiwi,  vijg, kers, appel, peer, lijsterbes, pruim, rozenbottel e.d.) en groenten en onkruiden (o.a. wortel, spinazie, tomaat, witlof, andijvie, muur, paardenbloem).

Verder dienen de vogels altijd de beschikking te hebben over mineralen, grit, scherpe maagkiezel en sepia. Daarnaast moet dagelijks vers drinkwater worden aangeboden waaraan eenmaal per week een multivitamine kan worden toegevoegd. Ook mag niet worden vergeten de vogels van tijd tot tijd verse wilgen- en fruittakken te geven. Hier zullen ze de bladknoppen en de schors van eten.

 Huisvesting van pionussen

Een goed onderkomen voor een kweekkoppel pionussen is een te verwarmen binnenvolière van 2,5 x 1 x 2 m (lxbxh) met daarin een nestkast, een klimboom en wat (knaag)takken. Bij voorkeur heeft de binnenvolière nog een buitengedeelte met een afmeting van bijvoorbeeld 3 x 1 x 2 m. Hoewel de knaagbehoefte duidelijk minder is dan die van amazonepapegaaien is een metalen volière (bijvoorbeeld van ijzer of aluminium), omspannen met een zware kwaliteit gaas, aan te bevelen. Indien sprake is van naast elkaar gelegen volières dienen deze onderling van elkaar gescheiden te zijn met dubbel gaas tenzij er ondoorzichtige tussenwanden zijn geplaatst zijn die onderling contact onmogelijk maken. Met name in de broedperiode willen ze nog wel eens agressief worden tegenover andere vogels. Dubbel gaas en ondoorzichtige wanden voorkomen dan dat ze elkaar door het gaas kunnen verwonden. Ook de eet- en drinkbakken dienen van metaal te zijn en zodanig geplaatst te worden dat de vogels ze niet kunnen omgooien.

Kweken met pionussen

Als nestgelegenheid voor een koppel pionussen kan een van dik hout gemaakte nestkast of een uitgeholde natuurstam worden gegeven. Deze kan een bodemoppervlak hebben van 23 x 23 cm en een hoogte van 45 cm. Het invlieggat dient een doorsnede te hebben van ongeveer 10 cm. Het nestblok dient bij voorkeur dikwandig (2,5 cm) en van hardhout te zijn. Verder is het aan te raden een controleluikje in de achter- of zijwand te maken. Ook nestblokken met andere afmetingen, bijvoorbeeld een bodemoppervlak van 30 x 30 cm en een hoogte van 70 cm, worden wel door de vogels geaccepteerd. Over het algemeen zijn ze hier niet al te kieskeurig in. Om het in- en uitgaan van het blok te vergemakkelijken is het wenselijk de binnenzijde onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas of krammen. Als nestmateriaal kan een mengsel van (onbemeste) potgrond en houtspaanders worden aangebracht (laagdikte ca. 8 cm). Ook kan een dik stuk vermolmd hout worden gegeven. Dit wordt dan door de vogels geheel stuk geknaagd waardoor een prima bodembedekking ontstaat. De meeste pionussen zijn broedrijp vanaf hun derde jaar. Toch zijn er ook vogels die al in het tweede jaar beginnen. Bij een goed harmoniërend paar dat in de juiste broedconditie verkeert zullen spoedig paringen kunnen worden waargenomen. Hierbij zit de man naast de pop en legt hij zijn poot over haar heen. De pop zit hierbij vrij ver voorovergebogen op de stok. Vervolgens brengt de man zijn cloaca tegen die van de pop. Beide vogels slaken hierbij zachte korte geluiden. Als de man de juiste positie heeft verkregen, hetgeen langere tijd kan duren, steunt hij met de snavel op de stok en brengt dan de copulatie tot stand. De pop legt gemiddeld drie tot vier eieren met een tussenperiode van twee dagen. Het kan echter voorkomen dat er soms meerdere dagen tussen zitten. Vaak gaat ze al bij het eerste ei vast zitten broeden. De broedduur bedraagt ongeveer 26 dagen. De jongen openen de ogen op een leeftijd van ongeveer vier weken. Als ze drie weken oud zijn worden de eerste veerschachten zichtbaar. Na twaalf weken zitten ze al behoorlijk in de veren en op een leeftijd van ongeveer zeven weken verlaten ze het nestblok. Hierna worden ze nog drie tot vier weken door de oudervogels (bij)gevoerd.

A. van Kooten

Terug naar Index  Pionussen